Dân đi phượt Blog

0

Tôi ghét dùng từ “Phượt”

Dandiphuot.com – Phượt là gì? Phượt có từ bao giờ? Tại sao nhà nhà lại kéo nhau đi Phượt? Trong một lần đọc được bài viết về định nghĩa Phượt là gì trên một...

1

Phượt là gì? Dân phượt là ai?

Dandiphuot.com – Trong những năm gần đây từ “phượt” được rất nhiều người sử dụng khi nói về một loại hình du lịch (hay là một trào lưu du lịch) tự túc mang tính...