Category: Nhật ký phượt

0

Tôi ghét dùng từ “Phượt”

Dandiphuot.com – Phượt là gì? Phượt có từ bao giờ? Tại sao nhà nhà lại kéo nhau đi Phượt? Trong một lần đọc được bài viết về định nghĩa Phượt là gì trên một...